ul. Mielczarskiego 117, 25-611 Kielce
+48 576 179 286 ubezpieczenia.ck@wp.pl
Pn-Pt 9:00-17:00

Istnieje możliwość spotkania w innych godzinach niż podane wyżej, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kalkulacje składki, informacje, pomoc
codziennie w godzinach
8:00-20:00
pod nr tel 576 179 286

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sylwia Sapalska z siedzibą w Kielcach, ul. Romualda Mielczarskiego 117/LU3, 25-611 Kielce, NIP 6572860267, REGON 383267960, zwany dalej Przedsiębiorcą;

- Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

- Przygotowania i przedstawienia oferty ubezpieczenia na Pana/Pani wniosek: odnośnie danych wskazanych w formularzu— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(niezbędność do wykonania umowy); odnośnie danych szczególnych takich jak- zdrowie, preferencje seksualne, dane genetyczne- art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda), podanie danych takich jak adres e-mail, telefon jest nieobowiązkowe,
dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);

- Przygotowania i przedstawienia oferty ubezpieczenia z inicjatywy Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda);

- Przesyłania powiadomień i informacji e-mail i sms oraz kontakt telefoniczny w sprawach dotyczących oferty ubezpieczeniowej- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

- Badania satysfakcji z oferowanych usług-— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Przedsiębiorcy jest poznanie opinii klientów w celu dopasowania usług do ich potrzeb;

- Tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO- na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Przedsiębiorcy jest posiadanie wiedzy na temat klientów, którzy np. zgłosili sprzeciw wobec marketingu;

- Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami- na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Przedsiębiorcy jest ochrona interesu majątkowego Przedsiębiorcy;

- Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów- na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Przedsiębiorcy jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;

- Przesyłania informacji handlowo- marketingowych dotyczących usług i produktów Przesiębiorcy- na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO (zgoda);

- w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
-podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak: podanie danych wskazanych w formularzu jest konieczne ze względu na możliwość przygotowania oferty ubezpieczeniowej (bez tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy- wyliczenie Państwa potencjalnej składki);
- Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
- Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. naszym prawnikom, partnerom biznesowym. firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmom ubezpieczeniowym; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom
prywatnym i publicznym;

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

-Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
- przez okres 1 miesiąca — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w
celu przygotowania i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej na Pana/Pani wniosek;
- przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie)
- do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat— w odniesieniu do danych osobowych w postaci przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
- do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do celów analitycznych; posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych;

- posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
wszelkie prawa zastrzeżone / polityka prywatnosci
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności